Burnout Assessment Tool (BAT)

De BAT stelt geen diagnose van burn-out, maar is een meting van burn-out klachten. Het invullen van de BAT is eenvoudig en neemt maximaal 5 minuten in beslag.

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt. Geef aan hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen.


Nooit Zelden Soms Vaak Altijd
Op het werk voel ik me geestelijk uitgeput
Alles wat ik doe op mijn werk, kost mij moeite
Ik raak maar niet uitgerust nadat ik gewerkt heb
Op het werk voel ik me lichamelijk uitgeput
Als ik ‘s morgens opsta, mis ik de energie om aan de werkdag te beginnen
Ik wil wel actief zijn op het werk, maar het lukt mij niet
Als ik me inspan op het werk, dan word ik snel moe
Op het einde van de werkdag voel ik me mentaal uitgeput en leeg
Ik kan geen belangstelling en enthousiasme opbrengen voor mijn werk
Op mijn werk denk ik niet veel na en functioneer ik op automatische piloot
Ik voel een sterke weerzin tegen mijn werk
Mijn werk laat mij onverschillig
Ik ben cynisch over wat mijn werk voor anderen betekent
Op mijn werk heb ik het gevoel geen controle te hebben over mijn emoties
Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik emotioneel reageer op mijn werk
Tijdens mijn werk raak ik snel geïrriteerd als de dingen niet lopen zoals ik dat wil
Ik word kwaad of verdrietig op mijn werk zonder goed te weten waarom
Ik kan emotioneel overreageren op het werk, zonder dat ik dat wil
Op het werk kan ik er mijn aandacht moeilijk bijhouden
Tijdens mijn werk heb ik moeite om helder na te denken
Ik ben vergeetachtig en verstrooid tijdens mijn werk
Als ik aan het werk ben, kan ik me moeilijk concentreren
Ik maak fouten in mijn werk omdat ik er met mijn hoofd ‘niet goed bij ben’
Je hebt nog niet alles ingevuld