DASS-42

De DASS is een vragenlijst voor het weergeven van negatieve emoties met als doel drie symptoomgroepen te onderscheiden, namelijk angst, depressie en stress.

Geef voor ieder van de onderstaande uitspraken aan in hoeverre de uitspraak de afgelopen week voor u van toepassing was door een nummer te omcirkelen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Besteed niet te veel tijd aan iedere uitspraak, het gaat om uw eerste indruk.


Helemaal niet Een beetje Behoorlijk Zeker of meestal
Ik merkte dat ik overstuur raakte van onbelangrijke zaken
Ik merkte dat mijn mond droog aanvoelde
Ik was niet in staat om ook maar enig positief gevoel te ervaren
Ik had moeite met ademhalen (bijv. overmatig snel ademen, buiten adem zijn zonder me in te spannen)
Ik kon maar niet op gang komen
Ik had de neiging om overdreven te reageren op situaties
Ik voelde me beverig (bijv. onvast ter been zijn)
Ik vond het moeilijk om te ontspannen
Er waren situaties die me zo angstig maakten dat ik erg opgelucht was wanneer het ophield
Ik had het gevoel dat ik niets had om naar uit te kijken
Ik merkte dat ik gemakkelijk overstuur raakte
Ik was erg opgefokt
Ik voelde me verdrietig en depressief
Ik merkte dat ik erg ongeduldig werd van oponthoud (bijv. wachten op een lift, stoplichten, file)
Ik had het gevoel flauw te gaan vallen
Ik had mijn interesse in zo'n beetje alles verloren
Ik had het gevoel dat ik als persoon niet veel voorstel
Ik merkte dat ik nogal licht geraakt was
Ik transpireerde merkbaar (bijv. zweethanden) terwijl het niet warm was en ik me niet inspande
Ik was angstig zonder enige reden
I felt like my life wasn't worth living
Ik vond het moeilijk op verhaal te komen
Ik had moeite met slikken
Ik was niet in staat om enig plezier te hebben bij wat ik deed
Ik was me bewust van mijn hartslag terwijl ik me niet fysiek inspande (bijv. het gevoel van een versnelde hartslag of het overslaan van het hart)
Ik voelde me somber en zwaarmoedig
Ik merkte dat ik erg snel prikkelbaar was
Ik had het gevoel dat ik bijna in paniek raakte
Ik vond het moeilijk tot rust te komen nadat iets me overstuur had gemaakt
Ik was bang dat ik van mijn stuk zou raken bij een eenvoudige nieuwe bezigheid of taak
Ik was niet in staat om over ook maar iets enthousiast te worden
Ik vond het moeilijk om te dulden dat ik gestoord werd bij wat ik aan het doen was
Ik was erg nerveus
Ik had het gevoel niets waard te zijn
Ik had volstrekt geen geduld met dingen die me hinderden bij iets dat ik wilde doen
Ik voelde me ontzettend angstig
Ik kon niets in de toekomst zien om me op te verheugen
Ik had het gevoel dat mijn leven geen zin had
Ik merkte dat ik erg onrustig was
Ik maakte me zorgen over situaties waarin ik in paniek zou raken en mezelf belachelijk zou maken
Ik merkte dat ik beefde (bijv. met de handen)
Ik vond het moeilijk om het initiatief te nemen om iets te gaan doen
Je hebt nog niet alles ingevuld

Score Depressie:
0

Score Angst:
0

Score Stress:
0

  • Depressie:
  • Angst:
  • Stress: