Stresstest

Deze korte vragenlijst geeft aan hoe het gesteld is met jouw stressniveau. Het duurt slechts enkele minuten om in te vullen. Duid voor elke bewering aan in welke mate dit voor jou van toepassing was de afgelopen twee weken.


Zelden of nooit Soms Vaak Heel vaak
Ik was overstuur over kleine dingen
Ik had de neiging te overreageren
Ik voelde dat ik nerveus was
Ik was geagiteerd
Ik vond het moeilijk om te ontspannen
Ik kon het niet verdragen om afgeleid te worden
Ik voelde mij prikkelbaar
Ik werd snel kwaad
Ik merkte dat ik weinig geduld had
Ik vond het moeilijk om te ontspannen
Ik was snel geirriteerd
Ik vond het moeilijk te kalmeren nadat ik overstuur was
Ik kon het niet verdragen onderbroken te worden
Ik was nerveus / gespannen
Je hebt nog niet alles ingevuld